Becaris al Saló de l’Ensenyament

S’ha convocat ja la beca per poder participar com a informador/a al Saló de l’Ensenyament 2015.

El Saló de l’Ensenyament tindrà lloc del 18 al 22 de març.

El torn de matí serà del dimecres 18 al diumenge 22 de març en horari de 9:45 h a 14.45 h amb un sou brut de 244,34 € (d’aquí es descompta la quota de SS i el 2% d’IRPF)
El torn de tarda serà del dimecres 18 al dissabte 21 de març en horari de 14.30 h a 19.30 h amb un sou brut de 194,70 € (s’ha de descomptar la quota de SS i el 2% d’IRPF)

La setmana abans es farà una sessió de formació obligatòria.

Tot i que els nomenaments seran des del 6 o 7 de març, segons el torn, els dies efectius de feina seran només els del Saló de l’Ensenyament més la sessió de formació (que dura un parell d’hores).

Es pot enviar la vostra sol·licitud fins el 15 de gener o lliurar-la a qualsevol dels registres públics de la UPC.

Recordem  les incompatibilitats,  ja que hi ha alguns casos en què no es pot optar a aquesta beca:
-En el cas que estigueu realitzat una beca d’inici a la recerca (amb el CCD).
-Per al torn de matí no es pot estar realitzant cap altra beca d’aprenentatge.
-Per al torn de tarda com a molt es pot estar realitzant una beca d’un màxim de 5 hores setmanals.

Pot accedir a la beca qualsevol estudiant a partir de 2n de grau i també estudiants de màster que hagin realitzat el grau o titulació tècnica o superior a la UPC.
Si és té disponibilitat es pot fer la sol·licitud tant pel torn de matí com el de tarda, ja que així podem tenir més opcions de fer encaix de torns amb cadascú de vosaltres (però només s’ assignarà a un dels torns).

Us adjuntem l’enllaç on hi ha tota la informació de la beca i des d’on es poden descarregar el document de sol·licitud.

http://www.upc.edu/bequesaprenentatge/convocatories/convocatoria-salo-ensenyament-2015

Reconeixement de Crèdits

Sabíeu que al cicle de xerrades que va organitzar des d’ESF s’hi reconeixien crèdits??

Què és això?

L’estudiantat de les titulacions de Grau poden obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 ECTS del bloc optatiu de Q8 per la participació en activitats d’extensió universitària culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

L’estudiantat podrà consultar a l’apartat de Reconeixement d’Activitats de la seva e-secretaria el llistat de totes les activitats que ha realitzat simultàniament amb la titulació de grau que cursa.

Quan es fa?

En el seu últim quadrimestre dels estudis de grau (al mes d’abril i mes d’octubre) l’estudiant podrà seleccionar quines d’aquestes activitats realitzades vol que s’incorporin al seu expedient de grau com a reconeixement . Aquesta sol·licitud generarà un pagament (menor que el cost del crèdit per assignatura troncal o optativa). Un cop abonat l’import corresponent, l’activitat quedarà com a reconeguda a l’expedient de grau.

Com es fa?

Els estudiants que simultàniament amb els seus estudis de grau hagin realitzat alguna activitat susceptible de reconeixement de crèdits optatius d’extensió universitària, hauran de presentar al SIAE la instància de sol·licitud tot omplint el formulari que podeu trobar aquí http://www.etseib.upc.edu/docs/-_Informaci_Acadmica/-_SIAE_Secretaria_Virtual/Formularis/Catala/Formulari_Reconeixement_ECTS.pdf , adjuntant si s’escau, la documentació acreditativa corresponent. Aquest formulari  es podrà presentar al SIAE quan es tingui la justificació suficient per obtenir un nombre enter d’ECTS.

Addicional:

Aquí teniu el llistat de totes les activitats culturals que tenen reconeixement de crèdits:

http://147.83.195.63/activitats/activitats.asp

Per altres tipus de reconeixement de crèdits podeu consultar a http://www.etseib.upc.edu/ca/q8-graus-i-treball-fi-de-grau

ILP Educació

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es fonamenta en el dret de la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la seva intervenció en l’àmbit legislatiu. Permet als ciutadans plantejar al Parlament interessos que són de gran interès per a un sector de la població i pot obligar a realitzar una votació pública sobre una proposta de llei, esmena constitucional o reforma legislativa.

Veient que la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha mostrat del tot incapaç de donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha complert amb els seus propis compromisos s’ha iniciat una campanya per portar una ILP a favor d’una educació veritablement pública des de l’escola bressol fins a la universitat. En aquest últim àmbit, que ens toca més de ple, es destaca, per exemple, la importància de no invertir fons a entitats privades que ofereixin estudis universitaris i de recuperar els òrgans decisoris de la universitat en els quals no hi tenen cabuda ni membres representants del món empresarial ni la discriminació de gènere.

A l’assemblea, compartim els principis que es proposen a la ILP i per això, animem a l’estudiantat a que signi a favor de la campanya. Com a mínim, calen 50.000 signatures per a presentar una proposició de llei a la Mesa del Parlament.

No dubteu en fer sentir la vostra veu!

Per més informació entreu a: http://ilpeducacio.cat/

Borsa de llibres 2014-2015 (Q1)

SABEU QUE ENCARA TENIM DISPONBLES LLIBRES D’ESTADÍSTICA I I EDOS??

Si  no en vas demanar a principi de quadri, no pateixis, encara pots passar pel local (planta 1 a l’esquerra al fons del passadís) i demanar per la borsa de llibres

Recordeu que la Borsa de llibres de l’ETSEIB és un projecte de la Assemblea ETSEIB que et dóna l’oportunitat de rebre llibres d’apunts i problemes de manera totalment gratuïta, amb l’única condició de tornar-los al final del quadrimestre.