Moció BDS a Claustre

Al Claustre UPC del dia 16 de desembre, es va llegir la següent moció a favor de Palestina que no es va aprovar ja que es va decidir ajornar per tal de recopilar informació sobre quins lligams té la UPC amb Israel i el que implicaria trencar-los, entre d’altres raons.

Des de l’assemblea donem suport a la moció i animem a tots els claustrals que hi signin a favor, al igual que tota la comunitat UPC.

MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT,

DESINVERSIONS I SANCIONS (BDS) CONTRA L’ESTAT D’ISRAEL

Els estatuts de la UPC recullen entre els seus principis informadors (article 5) que l’activitat de la nostra universitat s’ha d’inspirar en els principis de llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats, sostenibilitat i respecte a la pluralitat. Així mateix la Universitat ha de vetllar perquè aquests principis siguin efectius.

Creiem que aquesta declaració de principis és incompatible amb l’establiment de lligams amb institucions que representin a l’Estat d’Israel que des de 1948 vulnera sistemàticament el Dret Internacional i contravé nombroses resolucions de les Nacions Unides:

- Resolució 242 del Consell de Seguretat que condemna l’ocupació militar de Cisjordània, Jerusalem Est, Gaza i els Alts del Golan siris, que ja fa 44 anys que dura [1]

- Resolució 194 de l’Assemblea General que garanteix el dret al retorn dels més de 7 milions de refugiats palestins [2]

- El Mur de la vergonya que Israel continua construint a Cisjordània i Jerusalem Est, malgrat que va ser declarat il·legal el 2004 per la Cort Internacional de Justícia [3]

- Expansió de colònies israelianes a Cisjordània i Jerusalem Est contravenint la Quarta Convenció de Ginebra[4]

A aquestes vulneracions del dret internacional sumem la discriminació no només de la població palestina dels territoris ocupats sinó també de la que viu a Israel i Jerusalem Est.

Un altre aspecte intolerable és la situació de crisi humanitària que pateix la franja de Gaza. En l’últim atac indiscriminat a la franja de Gaza realitzat per l’Estat d’Israel durant els mesos de juliol i agost de 2014 han mort més de 2000 palestins, dels quals la majoria eren civils (més de 500 menors d’edat).

L’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària [5] per iniciar una campanya d’aïllament internacional d’Israel inspirada en la lluita sud-africana contra el règim d’apartheid. Es tracta d’una campanya eines de lluita no-violenta com són el boicot (no col·laboració), les desinversions econòmiques i les sancions internacionals. Des d’aleshores, la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel s’ha anat estenen arreu del món i ha sumat múltiples suports. Aquests suports inclouen el de figures com Desmond Tutu o Stephen Hawking, universitats com la de Johannesburg o varies associacions acadèmiques dels Estats Units [6]. A l’estat espanyol una petició donant suport al boicot de les institucions acadèmiques israelianes ha estat signat per prop de 1,500 professors i investigadors (incloent figuers com Josep Fontana o Arcadi Oliveres) [7].

Per tots els motius expressats anteriorment demanem que el claustre de la UPC:

  • S’adhereixi a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, la UPC es compromet a no establir cap tipus de conveni amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de les tres demandes de la campanya BDS reconegudes pel Dret Internacional:

-la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el desmantellament del Mur;

-el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena igualtat;

-el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.

En tot cas, aquesta mesura no s’aplicarà a aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s’han detallat en el paràgraf anterior.

[1]://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/7d35e1f729df491c85256ee70068613

6?OpenDocument&Highlight=0,242

[2]http://unispal.un.org/unispal.nsf/a06f2943c226015c85256c40005d359c/c758572b78d1cd0085256bcf0077

e51a?OpenDocument

[3] http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf

[4] http://www.icrc.org/ihl.nsf/full/195

[5] http://www.bdsmovement.net/call – Spanish

[6]http://www.eldiario.es/catalunyaplural/campanya-BDS-Israel-per-funcionant_0_225027658.htm

[7]http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/08/07/profesores_cientificos_espanoles_piden_cese_las_r

elaciones_academicas_con_israel_20398_1012.html

Becaris al Saló de l’Ensenyament

S’ha convocat ja la beca per poder participar com a informador/a al Saló de l’Ensenyament 2015.

El Saló de l’Ensenyament tindrà lloc del 18 al 22 de març.

El torn de matí serà del dimecres 18 al diumenge 22 de març en horari de 9:45 h a 14.45 h amb un sou brut de 244,34 € (d’aquí es descompta la quota de SS i el 2% d’IRPF)
El torn de tarda serà del dimecres 18 al dissabte 21 de març en horari de 14.30 h a 19.30 h amb un sou brut de 194,70 € (s’ha de descomptar la quota de SS i el 2% d’IRPF)

La setmana abans es farà una sessió de formació obligatòria.

Tot i que els nomenaments seran des del 6 o 7 de març, segons el torn, els dies efectius de feina seran només els del Saló de l’Ensenyament més la sessió de formació (que dura un parell d’hores).

Es pot enviar la vostra sol·licitud fins el 15 de gener o lliurar-la a qualsevol dels registres públics de la UPC.

Recordem  les incompatibilitats,  ja que hi ha alguns casos en què no es pot optar a aquesta beca:
-En el cas que estigueu realitzat una beca d’inici a la recerca (amb el CCD).
-Per al torn de matí no es pot estar realitzant cap altra beca d’aprenentatge.
-Per al torn de tarda com a molt es pot estar realitzant una beca d’un màxim de 5 hores setmanals.

Pot accedir a la beca qualsevol estudiant a partir de 2n de grau i també estudiants de màster que hagin realitzat el grau o titulació tècnica o superior a la UPC.
Si és té disponibilitat es pot fer la sol·licitud tant pel torn de matí com el de tarda, ja que així podem tenir més opcions de fer encaix de torns amb cadascú de vosaltres (però només s’ assignarà a un dels torns).

Us adjuntem l’enllaç on hi ha tota la informació de la beca i des d’on es poden descarregar el document de sol·licitud.

http://www.upc.edu/bequesaprenentatge/convocatories/convocatoria-salo-ensenyament-2015

Reconeixement de Crèdits

Sabíeu que al cicle de xerrades que va organitzar des d’ESF s’hi reconeixien crèdits??

Què és això?

L’estudiantat de les titulacions de Grau poden obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 ECTS del bloc optatiu de Q8 per la participació en activitats d’extensió universitària culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

L’estudiantat podrà consultar a l’apartat de Reconeixement d’Activitats de la seva e-secretaria el llistat de totes les activitats que ha realitzat simultàniament amb la titulació de grau que cursa.

Quan es fa?

En el seu últim quadrimestre dels estudis de grau (al mes d’abril i mes d’octubre) l’estudiant podrà seleccionar quines d’aquestes activitats realitzades vol que s’incorporin al seu expedient de grau com a reconeixement . Aquesta sol·licitud generarà un pagament (menor que el cost del crèdit per assignatura troncal o optativa). Un cop abonat l’import corresponent, l’activitat quedarà com a reconeguda a l’expedient de grau.

Com es fa?

Els estudiants que simultàniament amb els seus estudis de grau hagin realitzat alguna activitat susceptible de reconeixement de crèdits optatius d’extensió universitària, hauran de presentar al SIAE la instància de sol·licitud tot omplint el formulari que podeu trobar aquí http://www.etseib.upc.edu/docs/-_Informaci_Acadmica/-_SIAE_Secretaria_Virtual/Formularis/Catala/Formulari_Reconeixement_ECTS.pdf , adjuntant si s’escau, la documentació acreditativa corresponent. Aquest formulari  es podrà presentar al SIAE quan es tingui la justificació suficient per obtenir un nombre enter d’ECTS.

Addicional:

Aquí teniu el llistat de totes les activitats culturals que tenen reconeixement de crèdits:

http://147.83.195.63/activitats/activitats.asp

Per altres tipus de reconeixement de crèdits podeu consultar a http://www.etseib.upc.edu/ca/q8-graus-i-treball-fi-de-grau

ILP Educació

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es fonamenta en el dret de la ciutadania a participar del sistema democràtic a través de la seva intervenció en l’àmbit legislatiu. Permet als ciutadans plantejar al Parlament interessos que són de gran interès per a un sector de la població i pot obligar a realitzar una votació pública sobre una proposta de llei, esmena constitucional o reforma legislativa.

Veient que la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha mostrat del tot incapaç de donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha complert amb els seus propis compromisos s’ha iniciat una campanya per portar una ILP a favor d’una educació veritablement pública des de l’escola bressol fins a la universitat. En aquest últim àmbit, que ens toca més de ple, es destaca, per exemple, la importància de no invertir fons a entitats privades que ofereixin estudis universitaris i de recuperar els òrgans decisoris de la universitat en els quals no hi tenen cabuda ni membres representants del món empresarial ni la discriminació de gènere.

A l’assemblea, compartim els principis que es proposen a la ILP i per això, animem a l’estudiantat a que signi a favor de la campanya. Com a mínim, calen 50.000 signatures per a presentar una proposició de llei a la Mesa del Parlament.

No dubteu en fer sentir la vostra veu!

Per més informació entreu a: http://ilpeducacio.cat/