Borsa de llibres 2014-2015 (Q1)

Ja està disponible el formulari per demanar els llibres d’aquest quadrimestre!

Recordeu que la Borsa de llibres de l’ETSEIB és un projecte de la Assemblea ETSEIB que et dóna l’oportunitat de rebre llibres d’apunts i problemes de manera totalment gratuïta, amb l’única condició de tornar-los al final del quadrimestre.

Per participar-hi només heu d’omplir el següent formulari i en uns dies sabreu si heu estat escollits o no per a rebre els llibres sol·licitats:
http://goo.gl/forms/I349g9Yfpc

I RECORDEU QUE SI NO TORNEU ELS LLIBRES DE L’ANTERIOR QUADRIMESTRE NO PODREU PARTICIPAR-HI MÉS!

REAVALUACIONS DE GRAU I MÀSTER

El passat dia 4 de Juliol es va celebrar una Junta d’Escola a l’ETSEIB en la que es va aprovar que, a partir del curs vinent, hi haurà l’opció de presentar-se a un examen de reavaluació per aprovar l’assignatura.

Tots els exàmens de reavaluació (tant de les assignatures del primer com de les del segon quadrimestre)  es faran al juliol (o finals de juny, encara està per determinar al calendari), una vegada acabats els exàmens del quadrimestre de primavera.

La part del temari a reavaluar estarà definida per la guia docent de cada assignatra (previsiblement la part teòrica de l’assignatura, ni pràctiques ni treballs, però està obert a la voluntat del coordinador/a).

No hi haurà nota mínima per accedir a l’examen de reavaluació, però s’ha d’haver assistit als actes d’avaluació del curs (la nota final no pot ser NP).

La nota final a l’expedient serà la nota obtinguda amb la nova ponderació després de fer l’examen de reavaluació.

A la fase no inicial (2n, 3r i 4t curs) s’elimina l’opció de compensar assignatures (això NO afecta a les assignatures matriculades abans de la implantació de la nova normativa, qualsevol assignatura “deixada per compensar” fins al moment continua sent-ho, deixaria de ser-ho si es matricula de nou).

A la fase inicial es manté 1 punt de compensació per a un màxim de 2 assignatures.

Des de l’assemblea agrairíem que se’n fés difusió a tot aquell que estigui afectat per aquest canvi.

Valoracions i comentaris

Des de l’Assemblea d’Estudiants de l’ETSEIB vam proposar dues esmenes a la proposta original (i finalment aprovada):

  • La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació substitueix, en cas de ser superior, la nota final obtinguda a l’avaluació dels coneixements teòrics de l’assignatura.

  • Mantenir 1 punt de compensació per a un màxim de  2 assignatures per a la fase no inicial.

CAP ESMENA presentada va ser APROVADA amb vots en contra de la gran majoria de professors i d’algun estudiant.

En general, valorem positivament el resultat d’aquesta junta ja que amb aquesta nova normativa es dóna una oportunitat més per aprovar les assignatures (sense afegir-hi cap cost) en un context econòmic i social  en el qual cada vegada l’accés i la permanència a la Universitat pública és cada vegada més difícil a causa dell continu increment del preu de les matrícules i sobretot de les segones convocatòries.

A més, voldríem mostrar el nostre rebuig per la falta de compromís de Candidatura Diagonal en assistir només 2 dels 14 representants a la Junta d’Escola , restant força a la veu i al vot de l’estudiantat així com per no mostrar el suport i votar en contra de les esmenes presentades pels estudiants d’El Pati Nou (membres de l’Assemblea ETSEIB), com la de mantenint el punt de compensació, sense donar cap argument ni proposar cap alternativa.

El text final de la normativa està encara per definir,  així com el calendari. Us anirem informant a mesura que s’avanci en el tema.

Per qualsevol dubte o consulta no dubteu en escriure a assemblea.etseib.upc@gmail.com i intentarem respondre com abans millor.